Eesti Purjetamisakadeemia on kõrgeima spordimeisterlikkuse kool meie purjesportlastele. See annab parimatele võimaluse treenida ning areneda koos teiste parimatega. Akadeemia treenerid pühenduvad igale õpilasele eraldi ja individuaalselt. Hetkel on akadeemias  paarkümmend parimast-parimat purjetajat üle Eesti, kellele on tagatud aastaringsed treeninglaagrid, ühistreeningud naaberriikide purjetamiskoondistega, osavõtt rahvusvahelistelt võistlustelt.

Akadeemia treenerid on erialase spordikõrgharidusega ja rahvusvaheliselt kõrgelt hinnas. Õppe- ja treeningprotsessi kaasatakse siiski ka välisekspertide kõrvalpilk. Nii on edukogemus kiirem tulema.

Hea näitena edust võib esile tõsta esimese, 2020nda aasta olümpiakvalifikatsiooni võistluste tulemusi, kus kaks akadeemia sportlast, Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo võitlesid Eestile välja kaks pääset 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele.