EKR4

Nooremtreeneri tasemekoolitus EKR 4 teooria 2022

80,00 €

Toimumise aeg: 17.03; 18.03; 19.03; 20.03; kõik koolituspäevad kestavad kell 10:00-18:00

Registreerimine ja tasumine: kuni 13.03.2022
Asukoht: Eesti Jahtklubide Liidu kontor
Maht: erialase teooriakoolituse maht on
 30 tundi
Maksumus: erialase teooriakoolituse maksumus on
 80 EUR osaleja kohta
Lisainfo erialase teooriakoolituse kohta on registreerimisvormi all.

Lisaks erialasele teooriakoolitusele tuleb treeneri eksamile pääsemise taotlemiseks läbida:
– Spordi üldainete tasemekoolitus – EKR 4, nooremtreener, maht 50 tundi
– Esmaabi baaskoolitus – maht 16 tundi
– Nooremtreeneri praktika mahus 20 tundi (kevadel, täpsem info teooriakoolitusel)
Nimetatud koolituste ja praktika maksumused ei kuulu erialase teooriakoolituse tasu sisse!
Info treenerikutse taotlemise kohta leiate siit.

NB! Kui valite tasumisel maksemeetodiks arvega tasumise, palume saata hiljemalt 13.03.2022 e-posti aadressile puri@puri.ee ka tasumist kinnitava maksekorralduse. Vastasel juhul Teie koolitusele registreerumist ei aktiveerita.

Koolitajad:

Elise Umb
– Sündinud 05.01.1988
– Purjetanud aastast 1992
– Tartu Ülikool sporditeadused, purjetamise ja talispordi eriala (BA)
– Tartu Ülikool sporditeadused, treener-spordijuht eriala (MA)
– Olnud Eesti koondise liige olümpiapurjetamise distsipliinil 470
– Pop-up merekool Meresõber vaneminstruktor 2016, 2017
– EOK kutsekvalifikatsioon treener (6. tase) purjetamises
– Pärnu Jahtklubi treener 2017-2018, peatreener 2018-…
– Eesti Jahtklubide Liidu purjetamise aasta treener 2018

Aivar Kajakas
– Sündinud 20.03.1972
– Audentese Ülikool, rahvusvaheline ärikorraldus
– EOK kutsekvalifikatsioon treener (5. tase) purjetamises
– Töötab purjelauatreenerina alates 2010. aastast 

Andreas Aas
– Sündinud 03.03.1983
– Tartu Ülikool, õigusteadus
– International Kiteboarding Organization (IKO) sertifitseeritud lohesurfi instruktor (2. tase)
– Töötab lohesurfi instruktorina alates 2009. aastast
– Eesti Lohesurfi Liit (ELL), juhatuse liige alates 2017. aastast

Anna-Maria Sepp

Koolituse eesmärk:

Anda nooremtreenerile teadmised järgnevates valdkondades:
– purjetamise treeningu alused;
– purjetamise põhiharjutusvara;
– purjetamise põhiterminoloogia;
– purjetamise tehnika põhielemendid;
– purjetamise kultuur;
– taastumisvahendid, füsioteraapia, massaaž purjetamises;
– kehaliste võimete arendamise teooriad ja metoodikad purjetamises;
– ealised ja soolised iseärasused purjetamises;
– veeohutusohutus ja esmaabi.

Koolitusel läbitavad teemad:

Ohutus
– Treeneri ja treeneripaadi turvalisus, tehniline seisukord, soovituslik varustus
– Pukseerimine/abilaevaga transport
– Õnnetuste ennetamine
– Ohutu tunni planeerimine
– Levinud haigused, käitumine nende avaldumisel merel

Purjetamise kultuur
– Organisatsioonikultuur
– Organisatsioonide ülesanded, vajalikkus treenerile
– Vabaduse printsiip
– Reeglite järgimine

Ealised ja soolised iseärasused
– Paadiklassi ja varustuse valik
– Vaimne ja füüsiline vastupidavus
– Toitumine sõltuvalt vanusest

Harjutusvara
– Ea- ja võimetekohane harjutusvara algõpetuses ja edasijõudnud sportlasel
– Harjutusvara erinevatel kurssidel
– Rajasõit
– Stardiharjutused
– Seismine
– Märgivõtt
– Karistusringid
– Kiirus ja kiirendus

Taktika elemendid
– Taktika täiustamine
– Edasijõudnud sportlase sõidutaktika
– Taktika raja eri lõikudel

Tehnika elemendid
– Erialase tehnika täiustamine
– Vigade märkamine, parandamine
– Trapetsis sõitmine
– Pumpamine
– Kursisõit
– Manöövrid
– Videode kasutamine

Trimm
– Paadi ja varustuse trimm
– Trimmi muutmise võimalused ja nende õpetamine

Treeningu alused
– Treenimise põhimõtted
– Treeningplaanide koostamine
– Teooriatundide kasutamine
– Sportlase võistlusvalmiduseks seadmine

Suhtlemine ja meeskonnatöö
– Meeskonna käitumine, suhtlemine je nende vajalikkus
– Liikmete omavaheline suhtlus
– Suhtlemine kaasvõistlejatega
– Rahvusvaheline suhtlus
– Suhtlemine võistlusametnikega
– Suhtlus meediaga

Võistlusreeglid
– Edasijõudnud sportlase võistlustel kasutatavad reeglid
– Protest, heastamine
– Reeglite õpetamine

Taastumine
– Igapäevaselt kasutatavad taastusvahendid
– Rohkem koormatud lihasgrupid
– Füsioterapeudi ja massaaži kasutamine, vajalikkus, alternatiivid
– Taastav söök ja jook
– Toitumine regati ajal

Materiaaltehniline ettevalmistus
– Laste ja noorte paadiklassid
– Probleemsed kohad
– Taglase seadistamine erinevates tuultes
– Lihassüsteemide kasutamine
– Reeglid varustusele
– Sportlase roll

Kehaliste võimete mõõtmine
– Mõõtmiseks kasutatavad vahendid
– Info saamine ja töötlemine
– Veetingimustes kasutatavad võimalused

Psühholoogia
– Vaimne treening
– Ärevus ja hirm
– Mitmepäevased võistlused
– Keskendumine
– Sõltuvad ja sõltumatud muutujad
– Ilmaoludest tingitud raskused

Lisainfo:
Madis Ausman
Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär
telefon: 5083901 
e-mail: madis@puri.ee