Aadress: Masti 16, 11911 Tallinn, Eesti
Registrikood 80074834
E-mail: puri@puri.ee
Kodulehekülg: http://www.puri.ee
Arveldusarve number: EE332200001120237370 Swedbank

Peasekretär: Madis Ausman, e-mail: madis@puri.ee, telefon 5083901 
Meedia: Kai Kallas, e-mail: kai@puri.ee, telefon 56279301

Juhatus: e-mail juhatus@puri.ee
Avamere komisjon:
 e-mail avameri@puri.ee
Tehniline komisjon: e-mail tehniline@puri.ee
Treenerite komisjon: e-mail treener@puri.ee
Võistlusametnike komisjon: e-mail kohtunik@puri.ee