2014. aasta 1.maist jõustub majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri“.

Määruses on sätestatud muu hulgas ka registeerimisnumbri veesõidukile kandmise kord, mis kehtib ka kõikidele purjejahtidele.

§ 10.  Registreerimisnumber ja selle veesõidukile kandmine

(1) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisnumber on seitsmekohaline kokkukirjutatud kolmest ladina suurtähest, tähekoha pikkusest kriipsust ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon.

(3) Täht või tähed peavad asuma registreerimisnumbris esimesel kohal ja kasutada ei tohi täpitähti.

(4) Veesõidukile kantava registreerimisnumbri kõrgus on 80–200 mm ja tähejoone paksus 1/7 registreerimisnumbri kõrgusest.

(5) Registreerimisnumber kantakse väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva mõlemale pardale või tekiehitisele paralleelselt pardajoonega ning jeti esiosa mõlemale küljele. Registreerimisnumber kantakse veesõidukile nähtavale kohale.

(6) Registreerimisnumber kantakse heledale pinnale tumeda tähistusega ja tumedale pinnale heleda tähistusega. Registreerimisnumber peab olema selgesti kirjutatud ja kergesti loetav.

Selgituseks:
Purjejahi riiklikul registreerimistunnistusel olev registreerimisnumber, olgu selleks näiteks purjenumber EST- 5, EST-55, EST-555 või VLJ-555, tuleb kanda §10 kohaselt kas mõlemale pardale või tekiehitisele.
§10 lõikes 1 kirjeldatud registreerimisnumbri kombinatsiooni ei kohaldata sellest erinevate varem välja antud reg.numbrite kohta nagu näiteks EST-5, EST-55.

Küsimuste korral võib alati pöörduda tehniline@puri.ee.