Purjetamisvarustuse mõõtmise tasumäärad (kinnitatud EJL juhatuse otsusega nr. 229, 08.03.2021)
EJL rahvusliku mõõtja reglement
EJL varustuse ülevaataja reglement

Peeter Ramst EST 5 peeter.ramst@outlook.com 56 476 750 ORC, svertpaat
Agnes Lill EST 6 2101.agnes@gmail.com 56 677 232 svertpaat
Karl-Hannes Tagu EST 7 karlhannestagu@gmail.com 58 140 834 ORC
Joonas Kiisler EST 8 info@nautiske.ee 56 654 874 Avamerejahtide purjed ja taglas
Andrus Aarna EST 9 Andrus@svt.ee 51 102 55 ORC, svertpaat

Mõõtjate valdkonnaga tegeleb Eesti Jahtklubide Liidu tehniline komisjon.