Tehnilise komisjoni koosseis:
Arvet Tetsmann – juht
Agnes Lill
Enn Metsar
Peeter Ramst
Karl-Hannes Tagu
Kinnitatud EJL juhatuse otsusega nr. 176, 18.01.2017, täiendatud EJL juhatuse otsusega nr. 177, 22.02.2017.

Tehnilise komisjoni töökord

Tehnilise komisjoni koosolekute protokollid:

14.02.2019
13.11.2018
19.02.2018
26.01.2017
10.03.2016
26.11.2015
09.06.2015
30.09.2014
25.03.2014
20.02.2014
09.01.2014
20.11.2013
24.09.2013
09.04.2013
14.02.2013
15.01.2013