EJL põhikirja alusel hindab liikmeks astuja sobivust ja arenguvõimet ning otsustab liikmeks vastuvõtmise EJL juhatus.

EJL liikmeks astumise avaldus

Sisseastumismaks

Vastavalt EJL juhatuse otsusele nr. 41, 26.02.2008 kehtib alates 01.03.2008 liikmeks astujatele sisseastumismaks summas 255,65 EUR.

Liikmemaksud
Vastavalt EJL juhatuse otsusele nr. 150, 17.03.2015 kehtib alates 2016 järgmine EJL liikmemaksude süsteem:
1. Klubide, seltside, purjetamiskoolide liikmemaksu arvestamine
– Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva aasta 31. detsembri seisuga EJL-i hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks
– Liikmemaksu arvestatakse 10 eurot liikmesorganisatsiooni iga liikme kohta (füüsilised ja juriidilised isikud)
– Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 19-aastased s.t. on 31. detsembri seisuga 18-aastased või nooremad, ning seenioridelt, kes on antud aastal üle 65-aastased s.t. on 1. jaanuari seisuga 66-aastased või vanemad
– Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 eurot
2. Alaliitude, klassiliitude liikmemaksu arvestamine
– Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva aasta 31. detsembri seisuga EJL-i hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks
– Liikmemaksu arvestatakse 2 eurot liikmesorganisatsiooni iga liikme kohta
– Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 19-aastased, ning seenioridelt, kes on antud aastal üle 65-aastased
– Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 eurot