Üle-Eestiline haridusprogramm “Näoga mere poole”


Üle 100 merendusvaldkonnaga seotud inimese räägivad noortele merega seotud haridus- ja karjäärivalikutest.

Merekultuuriaasta pakub kõikidele merendushuvilistele võimaluse minna tagasi kooli, et tutvustada noortele üle Eesti merendusvaldkonna perspektiivi. Erinevate mereelukutsete ja –erialade esindajad räägivad üldhariduskoolide õpilastele oma tänasest ametist, õpitud erialast ning võimalikest karjäärivalikutest. Samamoodi viivad merenduseksperdid läbi populaarteaduslikke loenguid ning töötubasid. Rändava haridusprogrammi raames toimub õpilastele üle Eesti 100 külalistundi, kus  merenduse valdkonna inimesed räägivad koolides oma tööst ja erialast.

Kutsu haridusprogramm kooli

Merekultuuri aasta rändav haridusprogramm pakub kolme laadi külalistunde:
1. Merenduse valdkonna töötaja isiklik karjääri- või kogemuslugu
2. Merenduse valdkonna populaarteaduslik loeng
3. Praktiline merenduse töötuba:
– Merepääste töötuba
– Meremehesõlmede õppimise töötuba
– Meremärkide töötuba poide ja toodritega

Kui soovid kutsuda enda õpilaste ette merenduse valdkonnas tegutsevat külalisõpetajat, võta ühendust projektijuht Inkeri Parmaniga inkeri.parman@ttu.ee

Soovid ise külalistundi läbi viia?

Jaga oma merega seotud haridus- ja karjäärivalikuid noortega! Ootame rändava haridusprogrammi raames külalisõpetajaks kõiki, kelle tegevus on kuidagi seotud merega. Registreeri ennast külalisõpetajaks siin.

Võimalused tunni läbi viimiseks:
– räägi enda tegevusalast merenduse valdkonnas, oma tööst, töökohast või uurimissuunast;
– Anna külalistund karjääriplaneerimise teemal läbi isikliku kogemuse. Kuidas sattusid merenduse valdkonda tööle  või õppima? Millistele inimestele sobib töö merenduses ja miks soovitad seda noortele?
– Vii läbi praktiline töötuba merendusest – näiteks võid õpetada meremehesõlmi või õiget päästevahendite kasutamist.

Kuidas leida sobiv kool külalistunni läbi viimiseks?
– Pöördu tuttava õpetaja või kodukohale kõige lähema kooli poole;
– Pöördu oma kunagise kooli poole, võta ühendust oma lapse, õe või venna kooliga;
– Leia sobiv kool ja õpetaja tagasikooli.ee andmebaasist;
– Palu abi projektijuht Inkeri Parmanilt: parman@ttu.ee

Rändav haridusprogrammi koostööpartner on Tagasi Kooli: https://tagasikooli.ee/

Avaldatud: 15.veebruar kell 11:37