Tippsportlased ja treenerid toetavad EOK presidendivalimistel Tõnu Tõnistet


Tõnu Tõniste. Foto autor: Karli Saul / Delfi

Tippsportlaste ja treenerite ühispöördumine EOK liikmetele

Eesti Olümpiakomitee üks olulisemaid eesmärke on seista tippspordi arengu eest. Nagu põhikiri ütleb – tõsta tippspordi saavutusvõimet.

Meie – tänased tippsportlased, endised tippsportlased, tippspordi treenerid – ei oma EOK presidendivalimistel hääleõigust. Kuid meil on hääl, mille tahame kuuldavaks teha.

Professionaalne tippsport nõuab sportlaselt palju – aastakümneid kestvat maksimaalset füüsilist ja psühholoogilist pingutust, pidevat iseenda ja inimvõimete piiride kompamist. See omakorda nõuab suurepärast treenerit ja tugimeeskonda, häid treeningtingimusi, ammendavat meditsiinilist ja psühholoogilist tuge, kõrgetasemelisi võistlusvõimalusi. Tähtis on ka Eesti rahva toetus ja kaasaelamine, mis annab olulistel hetkedel lisajõudu.

Oleme selle tee valinud, sest sport on meie unistuste amet. Kuid üksinda jõuavad tippu vähesed. Eesti Olümpiakomiteel on tippspordi juhtimisel ning saavutussportlaste ja treenerite huvide eest seismisel aladeüleselt võtmeroll. Lihtne oleks nõuda rahamägesid, aga see ei oleks realistlik ootus. Mis on meie ootused Eesti Olümpiakomitee presidendile?

Ootame, et Eesti Olümpiakomitee uus president tunneks süviti tippsporti ja selle vajadusi. Teaks, mida nõuab tippu jõudmine nii sportlaselt kui ka treenerilt, tunneks võimalikke takistusi, kitsaskohti, probleeme. Teaks, mida tähendab olla noorsportlane, tippsportlane ja veteransportlane. Teaks, kui tähtis on treeneri roll sportlase arendamisel. Muretseks kõrge potentsiaaliga noorte kadumise üle spordist ja teaks selle põhjuseid. Tunneks kriitilist vajadust korraliku tugisüsteemi loomiseks, mis tagaks sportlastele ja treeneritele elementaarsedki tingimused – haigekassakindlustus, spordimeditsiin, taastumisvõimalused, spetsialiseeritud psühholoogiline tugi, aga ka võimalused hariduse omandamiseks.

Mis veelgi olulisem – soovime, et Eesti Olümpiakomitee president oleks inimene, kes ka tegelikult siiralt hooliks Eesti tippspordi käekäigust ja tulevikust ning tooks Eesti spordijuhtimisse värskeid ideid ja pühendumust.

Eesti Olümpiakomiteel ei ole veel kunagi olnud tippspordikogemusega presidenti. On aeg teha ajalugu. Pöördume kõigi EOK liikmete poole palvega valida Eesti sporti juhtima inimene, kes mõistab ja teab isiklikust kogemusest täpselt, mida tähendab tippsport ning millised on sportlase ja treeneri vajadused tippu jõudmiseks ja seal püsimiseks. Usume, et sellega võiks alata Eesti saavutusspordis uus ajastu.

Toetame Tõnu Tõniste valimist Eesti Olümpiakomitee presidendiks.

 

Lugupidamisega,

Tõnu Endrekson

Kaija Helinurm (Parve)

Andrei Jämsä

Kaido Kaaberma

Deniss Karpak

Mati Killing

Allar Levandi

Juhan Mettis

Epp Mäe

Heiki Nabi

Virge Naeris

Erki Nool

Rein Ottoson

Ingrid Puusta

Aavo Põhjala

Henn Põlluste

Allar Raja

Karl-Martin Rammo

Eveli Saue

Alar Seim

Mart Seim

Kaspar Taimsoo

Toomas Tõniste

Avaldatud: 08.aprill kell 05:20