2023 Saavutusspordi tabeli juhend
2023 eesti edetabeli juhend

Alus EJL-i Juhatuse otsus: EJL juhatuse koosoleku protokoll nr 248

Eestis rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisõiguse taotlemise kriteeriumid on:
1) Peab olema eelnev vabariikliku regati korraldamise kogemus (EMV või EKV regatid);
2) Eesti Jahtklubide Liit ja rahvusvaheline klassiliit peavad otsuse/korraldussoovi heaks kiitma;
3) Korraldaja peab tagama regati rahastuse.

alus EJL-i juhatuse otsus: Juhatuse protokoll nr 235 17.11.2021