Sportlaste eritingimustel vastuvõtt Tartu Ülikooli 2022


Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel. Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.
 
Eritingimustel kandideerimiseks saab dokumente esitada perioodil 21.veebruar –  14. märts 2022 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee  või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008. Posti teel peavad dokumendid laekuma hiljemalt 14. märtsil.
Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides. Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduse nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).
Kogu info eritingimustel kandideerimise kohta on leitav TÜ Akadeemilise Spordiklubi kodulehelt https://sport.ut.ee/sportlase-eritingimustel-tartu-ulikooli-vastuvott/
 
Konkursi tulemustest teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2022.
Avaldatud: 02.veebruar kell 10:18