Nõuded, mida Rahvusliku Märgipanija litsentsi pikendaja peab täitma 4 aasta jooksul enne kordus-atesteerimise taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit