Purjetamistreenerite kutseeksam


Järgmine purjetamistreenerite kutseeksam toimub 1. oktoobril algusega kell 11:00 Tallinnas. Kõigil antud kuupäeval eksamit sooritada soovivatel treenerikutse taotlejatel (nii vastava kutsetaseme esmataotlemisel kui pikendamisel) tuleb oma kutse omistamise taotlus esitada Spordiregistri e-keskkonnas (https://www.spordiregister.ee/admin/) hiljemalt 3. septembril. Eksamile pääsevad Spordiregistri keskkonnas taotluse esmase kontrolli positiivselt läbinud taotlejad.

Kutsetasemete esmataotlemise ja pikendamise eeltingimused ning esitatavate dokumentide loetelu on sätestatud „Kutse andmise korras treenerikutsetele”, mille leiate siit: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1

Purjetamise erialastel tasemekoolitustel osalemine (nii teooria kui praktika osa) on Spordiregistri keskkonda juba Eesti Jahtklubide Liidu poolt sisse kantud.

Kutseomistamise tasu maksmiseks arve saamiseks võtke palun ühendust riina@puri.ee, märkides ära taotletava kutsetaseme ning arve maksja nime. Spordiregistris taotluse koostamisel tuleb laadida keskkonda üles kutsetasu maksmist tõendav maksekorraldus.

Täpsema korraldusliku info eksami kohta saadame Spordiregistri keskkonnas taotluse esmase kontrolli positiivselt läbinud taotlejatele pärast taotluste kontrollperioodi lõppu.

Avaldatud: 13.august kell 09:43