Purjetamistreeneri kutseeksam


Purjetamistreenerite kutsekomisjon teavitab, et järgmine treenerite kutseeksam toimub 13. novembril 2018 kell 11 Eesti Jahtklubide Liidu büroos (Tallinn, Purje tn. 8, maja 3, tuba 306).
Eksamile pääsemiseks tuleb esitada taotlus Spordiregistri e-keskkonnas (https://www.spordiregister.ee/admin/). Spordiregistri esindaja vaatab esitatud taotluse läbi ning otsustab selle nõuetele vastavuse üle. Eksamile pääseb seega vaid Spordiregistri esindaja positiivse otsuse korral.
Erinevate kutsetasemete esmakordseks ja taastaotlemiseks esitatud nõuded on kirjas dokumendis “Kutse andmise kord treenerikutsetele”, mille leiate koos muude treenerikutset puudutavate dokumentidega siit: http://www.sport.ee/et/treenerid. Palun veenduge Spordiregistris taotlust esitades, et vastate kõigile nimetatud dokumendis sätestatud nõuetele ning olete kõik vajalikud andmed oma taotlusele lisanud. Neile, kes soovivad 13. novembril eksamit sooritada, on viimane Spordiregistris taotluse esitamise päev 25. oktoober 2018. Palun esitage taotlus siiski võimalikult aegsasti, et jääks vajadusel aega ka võimalike puudujääkide tähtaegseks likvideerimiseks.
Kutseomistamise tasu arve saamiseks võtke palun ühendust riina@puri.ee.
Treenerikutse andmist puudutava info leiate ka siit: http://www.puri.ee/treenerikutse/

Avaldatud: 03.oktoober kell 02:17