Purjetamistreeneri kutseeksam


Kaarel ja Mihkel koos treener Mariaga

Eesti Jahtklubide Liidu purjetamistreenerite kutsekomisjon teavitab, et järgmine treenerite kutseeksam toimub 12. juunil 2018 kell 10.
Eksamile pääsemiseks tuleb esitada taotlus Spordiregistri e-keskkonnas (https://www.spordiregister.ee/admin/). Spordiregistri esindaja vaatab esitatud taotluse läbi ning otsustab selle nõuetele vastavuse üle. Eksamile pääseb seega vaid Spordiregistri esindaja positiivse otsuse korral.
Erinevate kutsetasemete esmakordseks ja taastaotlemiseks esitatud nõuded on kirjas dokumendis “Kutse andmise kord treeneri kutsetele”, mille leiate koos muude treenerikutset puudutavate dokumentidega siit: http://www.sport.ee/et/treenerid. Palun veenduge Spordiregistris taotlust esitades, et vastate kõigile nimetatud dokumendis sätestatud nõuetele ning olete kõik vajalikud andmed oma taotlusele lisanud. Neile, kes soovivad 12. juunil eksamit sooritada, on viimane Spordiregistris taotluse esitamise päev 4. juuni 2018. Palun esitage taotlus siiski võimalikult aegsasti, et jääks vajadusel aega ka võimalike puudujääkide tähtaegseks likvideerimiseks.
Kutseomistamise tasu arve saamiseks võtke palun ühendust riina@puri.ee.
Treenerikutse andmist puudutava info leiate ka siit: http://www.puri.ee/treenerikutse/

Avaldatud: 21.mai kell 01:46