Málagas lõppes World Sailing aastakonverents


13.-18. novembril World Sailing aastakonverentsil Málagas, esindasid erinevates komisjonides Eestit Andrus Poksi ja Agnes Lill. Kuna uuendatud purjetamisreeglid hakkavad kehtima 2025 aasta algusest, oli erinevates komisjonides arutusel enam kui 100 muudatusettepanekut. Kõik EJL-i poolt toetatud ettepanekud kiideti World Sailing nõukogu poolt heaks! Reeglite täiendustega saab tutvuda siin: https://www.sailing.org/

Pärast 2025. aasta alguses rakendatava uue põhikirja kinnitamist eelmise aasta aastakonverentsil esitati World Sailing nõukogule heakskiitmiseks ka mitmed ettevalmistavad regulatiivsed muudatused, nagu Üldkogu kodukord, volikogu töökord, 23 komisjonide ja allkomisjonide volitused, distsiplinaar- ja eetikamääruse muudatused, dopinguvastased eeskirjad ning kihlveo- ja korruptsioonivastase seadustiku muudatused.

 Päevakorras oli olulisel kohal Olümpiavisiooni heakskiitmine, Olümpiavisioon on dokument mis kirjeldab olümpiaklassides purjetamise tegevuskava kuni 2032. aastani. Dokument, mida arutati erinevate komisjonidekoosolekutel kogu aastakonverentsi vältel, võeti vastu 97% toetusega.

 See oluline dokument aitab meil spordina kokku tulla ja veelgi tugevdada meie panust olümpialiikumisse. Kooskõlas Rahvusvahelise Olümpiakomitee soovitustega ürituste sujuvamaks muutmiseks lepiti kokku, et 2026. aasta Noorte Olümpiamängudel Dakaris on neli purjetamisala – meeste purjelaud, naiste purjelaud, meeste lohelaud ja naiste lohelaud ning purjetamisalade kvoot 96 sportlast. Varustuse mida kasutatakse kinnitab Ürituste Komitee (Events Committee) määratud töörühm. See ettepanek võeti 100% toetusega vastu.

 Nõukogu hääletas ka ettepanekut lubada World Sailing Maailmameistrivõistlusi osadeks jagada, mis annab suurema paindlikkuse ürituste korraldamisel mitmes kohas ja hõlmab vajaduse korral ka lisaüritusi. Ettepanek kiideti ühehäälseltheaks. Uus poliitika algab järgmistel World Sailing Maailmameistrivõistlustel, mis peetakse enne 2028. aastat.

Kõik esildised ja aruanded on vaatamiseks ja allalaadimiseks saadaval veebisaidil World Sailing.

 Meie esindajate lähetamist toetas KÜSK

Avaldatud: 27.november kell 12:36