Maailma Purjetamisliit kinnitas esimesed viis purjetamisklassi 2024 OM regatile


Laser Standard. Foto autor: Riina Ramst

18. veebruaril kiitis Maailma Purjetamisliidu nõukogu heaks regattide komisjoni ettepaneku panna 2024. aasta Olümpiamängude osas ümbervaatamisele järgmised distsipliinid: meeste purjelaud RS:X, naiste purjelaud RS:X, meeste raskekaalu ühepaat Finn, meeste kahepaat 470, naiste kahepaat 470.

Maailma Purjetamisliit lähtub nõukogu poolt 2017 aastakonverentsil vastu võetud 2024 OM-distsipliinide valimisel järgmistest põhimõtetest:
– saavutada distsipliinide ja sportlaste arvu osas sugudevaheline võrdsus;
– kaasata 2 või 4 segadistsipliini;
– pakkuda Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) ja OM-ile parimat võimalikku väärtust ning tugevdada purjetamise positsiooni OM-il;
– kindlustada erinevate füüsiliste eeldustega meestele ja naistele võimalused võistlemiseks;
– kaasata nii universaalseid distsipliine kui purjetamise innovaatilisust ja spordi mitmekesisust demonstreerivaid distsipliine.

OM distsipliinide ümbervaatamise alused sätestab Maailma Purjetamisliidu määrus 23, mille kohaselt kuulub vähemalt 4 distsipliini ümbervaatamisele ning vajadusel muutmisele. Ümbervaatamisele kuuluvate distsipliinide maksimaalset arvu ei ole määratud. Distsipliinide otsustamisel on vajalik lisaks eelpoolnimetatud põhimõtetele jälgida ka seda, et liialt suurte muudatustega ei destabiliseeritaks spordiala määruse poolt ette nähtud kohmakas ja lühikese ajaraamistikuga otsustusprotsessis.

ROK on võtnud suuna liikuda OM-il spordipõhise programmi juurest distsipliinipõhise programmi juurde ning uude paradigmasse kuuluvad distsipliinid peavad omama „unikaalset käekirja” või „väljanägemist ja tunnetust”, mis on hoomatav nii laiemale publikule ja meediale kui ka spordiga lähemalt seotud inimestele. Kui Maailma Purjetamisliit ei suuda pakkuda 2024 Pariisi OM-il ROK-ile välja parimat võimalikku distsipliinide kombinatsiooni, võib eeldada, et edaspidi ootab purjetamist ees nii järjekordne sportlaste kui ka distsipliinide arvu vähendamine.

Viie nimetatud distsipliini ülevaatamisele panemine peaks Maailma Purjetamisliidule andma piisavalt paindlikkust väljatoodud eesmärkide saavutamiseks. Samas leiab Maailma Purjetamisliit, et 2024 OM-i kavas peaksid kindlasti olema järgmised 3 põhilist, spordiala jaoks globaalsest perspektiivist fundamentaalset distsipliini: ühepaat (mehed ja naised), kahepaat (mehed ja naised) ning segadistsipliin. Praegust kümmet OM-distsipliini nende universaalsuse, innovaatilisuse, noortesuunalise atraktiivsuse, mitmekesisuse ja meediaatraktiivsuse aspektidest lähtudes põhjalikult läbi vaadates jõuti seisukohale, et kolme põhilist distsipliinitüüpi esindavad kõige paremini ning jätkavad muutmata kujul 2024 OM purjeregatil järgmised distsipliinid: meeste ühepaat Laser, naiste ühepaat Laser Radial, meeste kahene skiff 49er, naiste kahene skiff 49erFX ja kahene segapaat katamaraan Nacra 17.

Käesoleva aasta maikuus teeb Maailma Purjetamisliit otsuse, mis ümbervaatamisele pandud distsipliinidega edasi saab.

Avaldatud: 07.märts kell 02:26