Londonis Little Ship Club’is toimus Eesti teemaline merendusõhtu


Fotol vasakult paremale: Uku Randmaa - Pärnu Jahtklubi auliige, Uku kaaslane, Kalev Vapper – Kalev Jahtklubi kommodoor, Kerttu Külasepp – London Little Ship Club’i liige ja merendusõhtu korraldaja, Peter Newbury - London Little Ship Club’i kommodoor, Egon Elstein – Eesti Jahtklubide Liidu president, Indrek Ilves – Kalev Jahtklubi klubiülem
6. mail toimus Londonis Little Ship Club’is Eesti teemaline merendusõhtu kõigile purjetamis- ja merendushuvilistele. Ürituse eesmärgiks oli kahe mereriigi, Eesti ja Ühendkuningriigi sõprussidemete tugevdamine ning ESS Kalev Jahtklubi ja Little Ship Club’i vahelise partnerlussuhte loomine.
 
Ettekannetega astusid üles Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein ja Kalev Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper, kes tegid ülevaate EJL-ist, purjetamisvõimalustest Eestis ja meie purjetamistraditsioonidest.
 
Sündmus leidis väga elavat huvi, kohal oli üle 100 külalise. Jahtklubi saal oli kaunistatud Eesti lippudega, jagati materjale purjetamisvõimaluste kohta Eestis ning tutvustati Meremuuseumit. Pakuti Eesti toite – kilu, musta leiba ja Wiru õlut.
 
Õhtusöögi järel rääkis Pärnu Jahtklubi auliige Uku Randmaa oma soolopurjetamistest jahil “Temptation”, värvikamaid lugusid ümber maailma purjetamisest ja sai vastata rohketele küsimustele. 

KJK ja Little Ship Club’i kommodoorid Peter Newbury ja Kalev Vapper sõlmisid klubide vahel sõprussidemed. Little Ship Club on ühtlasi otsustanud KJK sadamakaptenile Ado Tikerpäele omistada Honorary Port Officer tiitli. 
 
Avaldatud: 08.mai kell 09:11