Lahkus Jüri Šaraškin


Jüri Šaraškin Foto autor: Greta Tooming

Jüri Šaraškin 21.09.1938 – 10.06.2019

Sügava kurbusega teatame, et meie hulgast on lahkunud Eesti purjetamise raudvara, Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni liige, rahvusvaheline mõõtja ja Eesti mõõtjate koolitaja, Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ning Eesti Spordiseltsi Kalev auliige Jüri Šaraškin.

Jüri alustas purjetamist oma sünnilinnas Pärnus juba viiekümnendate alguses. Peale keskkooli lõppu tuli Jüri õppima inseneriks Tallinna Polütehnilisse Instituuti  ja sellest ajast oli ta ka Kalevi Jahtklubi liige.

Jüri purjetas paljudel jahitüüpidel ja jääpurjekatel ning oli alati tegijate meeste esiotsas. Jääpurjetamises saavutas ta DN klassi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel mitmeid kirkaid medaleid. Palju aastaid purjetas Jüri Finnil. Armastus selle paadi vastu, omandatud kogemused ja tema nõudlikkus viis selleni, et Jürist sai  kogu maailmas tunnustatud rahvusvahelise Finn klassiliidu peamõõtja, kes osales lugematul arvul Finni võistlustel. Ta on osalenud võistlusametnikuna kuuel olümpial: 1980, 1992–2012. Jüri on ka treeninud mitmeid Finn-klassi purjetajaid: soomlasi Esko Rechardti ja Jali Mäkilät, hollandlast Roy Heinerit, samuti Krista Kruuvi jt.

Jüri teaduslik taust ja kogemus võimaldasid arendada ja täiustada palju vahendeid ning meetodeid svertpaatide täielikuks ja täpseks mõõtmiseks. Jüri suureks teeneks oli tänapäevaste Finn paatide täpse ja järjepideva mõõtmise tagamine nii, et paadid oleksid võisteldes võimalikult sarnased. Ta oli ka tunnustatud purjemeister ja tema käe all on parendatud North Sails’i purjeid kuni maailmameistriteni välja.

Jüri on kuulunud Eesti Jääpurjetamisföderatsiooni ja Purjespordiföderatsiooni presiidiumi. Ta valiti 2015. aastal silmapaistva panuse eest klassi arengusse Rahvusvahelise Finn klassi kuulsuste halli. Jürile on Eesti purjetamisele osutatud teenete eest omistatud 2013. aastal Eesti Jahtklubide Liidu aumärk ning 2019. aastal Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk.

Avaldame sügavat kaastunnet Jüri abikaasa Annele, poeg Peterile, pojapoeg Tristanile, pojatütar Mariale ning kogu perele. Langetame leinas pea.

Loe ajakirja PAAT 2019.a kevadnumbris ilmunud lugu “Jüri Šaraškin – Eesti purjetamise raudvara” – küsitles ja kirjutas Piret Salmistu

Jüri väärikad tunnustused väärika panuse eest

  • Kuulunud Eesti Jääpurjetamisföderatsiooni ja Purjespordiföderatsiooni presiidiumisse.
  • Eesti purjetamisele osutatud teenete eest omistati talle 2013. aastal Eesti Jahtklubide Liidu aumärk.
  • Soome Purjetamisliidu hõbedane teenetemärk 1981
  • Soome klubi Helsingfors Segelklubb (HSK) kutsutud liige
  • Valiti 2015. aastal Rahvusvahelise Finn Klassi kuulsuste halli (Hall of Fame) silmapaistva panuse eest klassi arengusse.
  • Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ning Eesti Spordiseltsi Kalev auliige
  • Oli aastaid tegev Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni töös ning uute mõõtjate koolitamisel
  • Kultuuriministeeriumi 2019. aasta elutööpreemia kandidaat.
  • President Kersti Kaljulaid andis tänavu veebruaris Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid 112 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Nende hulgas oli ka purjetamise edendaja Jüri Šaraškin, kellele anti Valgetähe V klassi teenetemärk.

Allikas: Kalevi Jahtklubi

Avaldatud: 11.juuni kell 11:33