Kutse EJL Liidupäevale


Austatud Eesti Jahtklubide Liidu liige

Kutse Eesti Jahtklubide Liidu Liidupäevale

Vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) juhatuse otsusele kutsutakse 20. mail 2014.a. kell 16:00 kokku EJL Liidupäev Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaalis.

Ajakava:
16:00 EJL Liidupäev

Päevakord:
1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Täpsustatud 2014. aasta eelarve kinnitamine
3. 2014 hooaja plaanide tutvustamine

Palume liidu/klubi delegaadil kaasa võtta kirjalik volikiri.

Lugupidamisega,
Ott Kallas
EJL peasekretär

Palume teatada, kes esindab Teie organisatsiooni EJL Liidupäeval telefonil 639 8960 või e-posti aadressil puri@puri.ee hiljemalt 16. maiks 2014.a.

Avaldatud: 10.aprill kell 02:07