Kutse EJL Liidupäevale


Austatud Eesti Jahtklubide Liidu liige

Kutse Eesti Jahtklubide Liidu Liidupäevale

 Vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) juhatuse otsusele kutsutakse 25. novembril 2014.a. kell 16:00 kokku EJL Liidupäev Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaalis.

Ajakava:
16:00 EJL Liidupäev

Päevakord:
Kokkuvõte juhatuse tööst 2014. aastal
– Audiitori valimine 2015-2017
– 2014. aasta eelarve täitmine ja 2015. aasta esialgse eelarve kinnitamine
– Arenduskomisjoni visiooni esitlus
– Ülevaade purjetamistreeneri väljaõppe korraldamisest Tartu Ülikoolis

Palume liidu/klubi delegaadil kaasa võtta kirjalik volikiri.

Palume teatada, kes esindab Teie organisatsiooni EJL Liidupäeval telefonil 639 8960 või e-posti aadressil puri@puri.ee hiljemalt 21. novembriks 2014.a.

Avaldatud: 06.november kell 12:31