Kutse Eesti Jahtklubide Liidu Liidupäevale


Austatud Eesti Jahtklubide Liidu liige,

vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) juhatuse otsusele kutsutakse 16. mail 2017.a. algusega kell 16:00 kokku EJL Liidupäev Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 4. korpuse 3. korruse klaassaalis.

Ajakava:
16:00-18:00 EJL Liidupäev

Päevakord:
1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. 2017 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
3. Täpsustatud 2017. aasta eelarve kinnitamine
4. EJL strateegia 2017-2020 heaks kiitmine

Palume liidu/klubi delegaadil kaasa võtta kirjalik volikiri.

Palume teatada, kes esindab Teie organisatsiooni EJL Liidupäeval telefonil 639 8960 või e-posti aadressil puri@puri.ee hiljemalt 12. maiks 2017.a.

Avaldatud: 02.mai kell 02:16