Eestis rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisõiguse taotlemise kriteeriumid on:
1) Peab olema eelnev vabariikliku regati korraldamise kogemus (EMV või EKV regatid);
2) Eesti Jahtklubide Liit ja rahvusvaheline klassiliit peavad otsuse/korraldussoovi heaks kiitma;
3) Korraldaja peab tagama regati rahastuse.

alus EJL-i juhatuse otsus: 17. november 2021, Juhatuse protokoll nr 235 17.11.2021