Eesti Merematkamise Selts
EMS püüab Eestis tutvustada seilamistingimusi naabermaades ja selle kaudu toetada ja innustada soovi minna oma alustega Eesti vetest kaugemale. EMSi kodulehelt leiab infot kõigi Läänemere äärsete maade seilamistingimuste kohta, lisaks ka Suurbritannia ja Norra kohta. Samuti on EMSi taotluseks tutvustada Eestit teiste maade seilajaile. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on EMS  liitunud võrgustikuga Baltic Sea Cruising Network (BSCN) ja teeb koostööd kõigi Läänemereäärsete riikide merematkamisorganisatsioonidega. Nende kodulehel olev info on kogutud BSCN liikmete poolt ja tehtud kättesaadavaks igal maal vastavalt oma võimalustele.

Marthaga ümber maailma 2007-2009