Kas purjetamine pole küllalt hea paraolümpiamängudeks või mängud purjetamiseks?


“Peale kõiki analüüse uskusime valituisse: paralainelauda ja -ronimisse. Kui ehk purjetamine poleks paralümpiakavast enne juba välja kukkunud, olnuks see paremal positsioonil,” vastas rahvusvahelise paralümpiakomitee president Andrew Parsons purjetamise kõrvalelükkamise kohta tänalõunasel kokkusaamisel Tallinnas. Samas kinnitas ta, et alal on võimalik õigete paatide ja hea võistluskalendri korral ennistust saada Brisbane’i mängudeks 2032.

Parapurjetamine täitis kriteeriumid

Jaanuari eelviimasel päeval avalikustas rahvusvaheline paraolümpiakomitee (IPC) oma otsuse, et parapurjetamine ennistatuks ei osutunud. Alates sellest ajast kui peale Rio 2016. aasta mänge purjetamisest loobuti, oleme ometi tagasitulekuks kõva tööd teinud. Enne LA 2028 kava kinnitamist teatas IPC, et kõik spordialad peavad taotlema ja tõestama, et vastavad IPC kehtestatud kriteeriumidele. Põhikriteeriumid puudutasid nii spordiala levikut, eri liigi ja tasemega puuete puhul kui ka mõlema soo hõlmamist. Purjetamise maailmaorganisatsioon World Sailing võttis seda taotlust väga tõsiselt, et igati tõestada, et täidame kõik põhikriteeriumid. Kuid suurimad jõupingutused olid tehtud juba enne taotluse esitamist ja selle kõrval: nimelt kogu töö, et levitada, laiendada ja arendada parapurjetamist, soodustades paadiklasse ja võistlustel osalemisi, luues koolitusvõimalusi ja üritusi, seda ka siin Eestis.

Palju õnne 22 paraspordialale nende olümpiateel 

Purjetamine ei saanud küll üheks 2028. aasta olümpiaalaks, kuid õnnitleme spordialasid, mis Los Angelese paraolümpiaprogrammis koha said! See tähendab kahtekümmend kaht spordiala, sadu medaleid ja tuhandeid sportlasi, kes on nüüd sammu võrra lähemal järjekordsele suursündmusele.  

 

Parapurjetamine on loonud tugeva aluse ning areneb ja õitseb kindlasti edasi.

 

Purjetada saab puude liigist ja sügavusest olenemata 

Võib-olla ei ole me paraolümpiaks valmis või võib-olla ei ole paraolümpia hoopis meie jaoks valmis. Sest kaasamise tase, mida purjetamine võib pakkuda, on palju laiapõhjalisem ja progressiivsem, kui IPC seda kirjeldab. Parapurjetajad ei saa mitte ainult üksteisega võrdsetel alustel võistelda, vaid sobilikus paadis võivad nad igaühe vastu sõita ja võita. Hea näide siinkohal on austraallane Chris Symonds, kes vaatamata kõiki lihasgruppe nõrgestavale haigusele võidab oma Hansa 303 klassis terveid purjetajaid. Nii et edasi ja üles, parapurjetajad, 2023. aasta hooaeg ja tulevik pakub palju fantastilisi purjetamisvõimalusi, isegi kui meie unistus paraolümpiamängudest on nüüd veel neli aastat edasi lükatud.

Purjetamine on võrdsustav

Me tundsime sügavat pettumust kuuldes otsusest, et jääme välja. Vaatamata sellele, et parapurjetamises võistleb rohkem rahvusi ja kontinente kui nõutud. Vaatamata sellele, et pakume võrdse arvuga naiste ja meeste võistlusformaate ja tagame soovitud arvu ulatuslikumate puuetega osalejaid. Nii Eestiki Eriliste purjetajate projekti osalejate seas on naisi-mehi võrdselt ja Eesti esimese kaasava regati võitis segapaar.  Vaatamata sellele, et oleme oma klassifikatsiooni ja organisatsiooni arendanud nii, et see oleks 100% vastavuses IPC nõuetega. Hoolimata sellest, et me tegime kõik endast oleneva, lükati meid tagasi. Äärmiselt kurb tõsiasi, kuid ainus, mis teeb selle kergemini talutavaks, on fakt, et teame, et tegime tõesti kõike, ja enamgi, kui võisime. Hetkel on ebaselge, kuidas ja kui ulatuslikult ala tagasilükkamine purjetajaid ja riike mõjutab, kuid see ei muuda purjetamise uskumatut võimet innustada sportlasi teel tipptulemustele, kaasamisele ja täielikule vabadusele!

Koostöö ei vea alt

Eestlasena ja põhjamaalasena olen väga uhke selle tugeva pühendumuse üle, mis on tekkinud tänu Eesti purjetamise eri osapoolte vahelisele koostööle. Eesti jahtklubide Liit, EPNÜL, Kalevi jahtklubi ja Erilised purjetajad on koos astunud olulisi samme Eesti ja Põhjamaade parapurjetajate jaoks, seda ka Eesti paraolümpiakomitee toel. Kuigi me ei ole endiselt kaasatud paraolümpia programmi, oleme praegu fantastilises arenguetapis ja saame koos meie purjetajatega kindlasti hakkama. Alustame eelseisvat hooaega ootusega, et meie parapurjetajad osalevad Hollandis toimuvatel purjetamise maailmameistrivõistlustel, olles esmakordselt esindatud nii naiste- kui meestearvestuses.

Suured tänusõnad anname toetajatele: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Tallinna linn, Mamma, Lions klubi Tallinn, Perit Muuga design ning paljud treenerid ja vabatahtlikud, kes abiks olnud.

 

Tekst: Emma Hallen, Külli Haav 

Emma on Skota Hem sihtasutuse juht, Para World Sailing komitee liige ja Rootsi purjetamisföderatsiooni parapurjetamise rahvusvaheline esindaja.

Külli on Eesti parapurjetamise kaasasutaja, eestvedaja ja Eesti jahtklubide liidu projektijuht.

 

Foto: Oleg Hartsenko / XO foto

 

 

Avaldatud: 01.veebruar kell 02:56