EOK stipendiumikonkurss


Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2013/2014. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.
on tippspordist loobunud isik, kes töötab spordis treenerina või korraldaval ametikohal vähemalt viimased 2 aastat.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
avalik-õiguslikus ülikoolis
eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  25. veebruariks 2014. a digiallkirjastatult e-postile:  jaanika@eok.ee või aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Avaldatud: 27.jaanuar kell 02:28