EOK stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks


Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2015/2016. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning vastab järgmistele tingimustele:
– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul
või
– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
– avalik-õiguslikus ülikoolis
– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
– erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
– või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 1.veebruariks 2016 digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee või aadressil: Pärnu mnt 102C, Tallinn 11312.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.
NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Lisainfo:
Natalja Inno
natalja@eok.ee

Avaldatud: 19.jaanuar kell 10:36