EOK stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks


Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2017/2018. õppeaasta sügissemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
–  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
–  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
–  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
–    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
–  avalik-õiguslikus ülikoolis
–  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
–  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
–  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
–  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 200 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  25.septembriks  digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.

Lisainfo:

Natalja Inno
Büroojuht
+372 555 66 404
Avaldatud: 12.september kell 08:14