EOK ja HTM haridusstipendium


Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2016/2017. õppeaasta sügissemestriks

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
  –  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
  –  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
  –  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
  –    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
  –  avalik-õiguslikus ülikoolis
  –  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
  –  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
  –  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
  –  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 12.septembriks digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee 

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Lisainfo:
Natalja Inno
Büroojuht
+372 5556 6404
Eesti Olümpiakomitee
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn
www.eok.ee

Avaldatud: 23.august kell 02:49