Eesti Olümpiakomitee haridusstipendium


Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2014/2015. õppeaasta sügissemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
 –  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
 –  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
 –  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
  –  avalik-õiguslikus ülikoolis
  –  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
  –  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
  –  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
  –  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  10. septembriks 2014 digiallkirjastatult e-postile:  jaanika@eok.ee või aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Avaldatud: 04.september kell 08:38