Treenerite kutsekomisjoni koosseis:
Rein Ottoson (tööandjate esindaja) – esimees
Margit Salmar (Kutsekvalifikatsiooni SA esindaja)
Andrus Poksi (kõrgkoolide esindaja)
Martti Raju (EOK esindaja)
Peter Šaraškin (purjetajate esindaja)
Ott Kallas (EJL esindaja)
Kinnitatud EOK täitevkomitee koosolekul 18.07.2008, muudetud EJL juhatuse otsusega nr. 181, 13.06.2017.