Eesti Jahtklubide Liidu info seoses COVID-19 koroonaviirusega (täiendatud 8. aprillil)

EJL logo pildina

Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Täiendatud 24. märtsil: Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Eesti Olümpiakomitee ja Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse nõuded spordi- ja treeningtöö korraldamiseks eriolukorras alates 14.03.2020:

Peamine:
– järgida eriolukorraks väljakuulutatud reegleid;
– järgida Terviseameti ettekirjutusi ja soovitusi.

Sporditegevusega seoses:
– mitte korraldada ühistreeninguid, -koolitusi ega muid kokkusaamisi;
– eriolukorra ajal on keelatud organiseeritud huvi- ja treeningtegevus;
– vastavalt valitsuse otsusele on spordi- ja liikumisvõistluste ja -ürituste korraldamine keelatud kuni 1. maini;
– vajadusel võib korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes välitingimustes
– vastavalt eriolukorra juhi 14. märtsi korraldusele kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades. Eriolukorra ajal tohivad nendes rajatistes viibida ainult nimetatud asutuste töötajad;
– soovitav on koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;
– treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;
– paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.

Eesti Jahtklubide Liidu tegevuste muudatused, juhised ja info:

1. Eesti Jahtklubide Liidu büroo töö on ajavahemikus 16. märts – 12. aprill viidud üle kodukontorisse. Vajadusel saame tulla büroosse kohale, kuid palun kohtumise soovist ette teatada Ott Kallasele 5643914 või ott@puri.ee
2. Eesti Jahtklubide Liidu võistlusjuhtide, võistlussekretäride ja kohtunike koolitused toimuvad e-seminaride vormis, täpsem info siin. Abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4 erialaste tasemekoolituste teooriaosad toimuvad samuti e-seminaride vormis, täpsem info siin.
3. Purjesportlased võivad 12. aprillini treenida ainult individuaalselt kodu- ja õuetreeningutena.
4. Purjetamistreenerid võivad 12. aprillini juhendada sportlasi ainult läbi e-keskkondade ja telefoni teel.
5. Treenerikutse taotlemisest vastavalt Spordikoolituse ja -teabe SA korraldusele: eriolukorra peatamiseni tuleb treenerite kutsekomisjonidel menetleda ainult treenerikutsete taastõendamist komisjoni koosolekut kokku kutsumata elektroonsesse keskkonda esitatud dokumentide alusel. Erandkorras on kutse taastõendamisel võimalik anda treenerile ajapikendust piisavas mahus täienduskoolituste ning esmaabi koolituse läbimiseks kuni 31.12.2020 treeneri sellekohase kirjaliku kinnituse alusel.
6. Eesti Jahtklubide Liit soovitab lisaks ülalkirjutatule 12. aprillini vältida üldkasutatavate siseruumide kasutamist.
7. Eesti Jahtklubide Liidule hetkel teadaoleva info kohaselt puudutab koroonaviiruse puhang rahvusvahelisi purjetamise suurvõistlusi järgmiselt:

 • Tokyo Olümpiamängud toimuvad 23. juulil – 8. augustil 2021.
 • Trofeo Princesa Sofia Iberostar regatt 25. märtsil – 4. aprillil Hispaanias Palma de Mallorcal jääb ära. 
 • Zoom8 EM 7.-11. aprillil Austrias Neusiedl am Sees on edasi lükatud 2021. aastasse. Uued kuupäevad teatatakse.
 • Laser 4.7 EM 11.-18. aprillil Portugalis Vilamouras on edasi lükatud 20.-27. juunile.
 • Genova MK etapp (Tokyo OM 2020 valikvõistlus) 11.-19. aprillil Itaalias Genovas jääb ära.
 • Techno 293 EM 13.-19. aprillil Prantsusmaal Marseille’s on edasi lükatud 24.-30. augustile ning toimub vaid Techno 293 klassi juunioride ja noorte arvestustele. Techno 293 Plus klassile jääb EM ära.
 • Semaine Olympique Francaise regatt 18.-25. aprillil Prantsusmaal Hyeres’is on edasi lükatud. Uue toimumisaja osas tuleb järgmine informatsioon hiljemalt 17. aprillil.
 • Melges 24 klassi MM 1.-9. mail USA-s Charlestonis jääb ära, kuid on kaalumisel võimalus viia MM siiski läbi 2020. aasta lõpu poole.
 • 470 klassi EM 2.-9 mail Prantsusmaal Hyeres’is on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada. 
 • Laser Radial ja Laser Standard klasside U21 EM 6.-13. mail Montenegros on edasi lükatud 24.-31. oktoobrile.
 • Finn klassi MM ja juunioride MM 8.-16. mail Hispaanias Palmal on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada.
 • 49erFX, 49er ja Nacra 17 klasside EM 9.-17. mail Itaalias Garda järvel jääb ära.
 • RS:X klassi EM ja juunioride EM 10.-16. mail Kreekas Ateenas on edasi lükatud. Uus toimumisaeg plaanitakse teatada mai lõpus.
 • Laser Radial ja Laser Standard klasside EM 15.-23. mail Kreekas Kalamatas on edasi lükatud 9.-16. oktoobrile ning toimub Kreekas Ateenas.
 • ORC EM 15.-23. mail Itaalias Napolis on edasi lükatud 2021. aasta 15.-21. maile.
 • Medemblik Regatta 26.-30. mail Hollandis Medemblikis jääb ära. 
 • Hempel World Cup Series Final Enoshima 14.-21 juunil Jaapanis Enoshimas jääb ära.
 • Kieler Woche regatt 20.-28. juunil Saksamaal Kielis on edasi lükatud 5.-13. septembrile.
 • Optimist klassi EM 22.-29. juunil Tallinnas on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada.
 • Optimist klassi MM 1.-11. juulil Itaalias Riva del Gardas on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada.
 • Zoom8 MM 11.-17. juulil Taanis Holtes on edasi lükatud 2021. aastasse. Uued kuupäevad teatatakse 2020. aasta lõpus.
 • 29er klassi EM 24. juulil – 1. augustil Taanis Kopenhaagenis jääb ära.
 • 470 klassi juunioride EM 25. juulil – 1. augustil Itaalias Formias jääb ära. Kaalutakse võimalust viia juunioride EM läbi 2020. aasta lõpu poole.
 • 29er klassi MM 13.-21. augustil Suurbritannias Weymouthis & Portlandis jääb ära.

Info regattide osas on täiendamisel.

Avaldatud: 03.aprill kell 01:50