Võistlusjuhtide, võistlussekretäride ja kohtunike koolitused toimuvad e-seminaridena


Tulenevalt Eestis seoses koroonaviirusega kehtivast eriolukorrast toimuvad võistlusjuhtide, võistlussekretäride ja kohtunike koolitused e-seminaride vormis. E-seminarid leiavad aset järgmistel kuupäevadel:
võistlusjuhid 28.-29.03.2020
võistlussekretärid 04.-05.04.2020
kohtunikud 25.-26.04.2020
Osalemiseks on koolitataval vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.
Võistlusametniku testi sooritamine toimub vastava kategooria koolituse lõpus ning samuti elektroonilises vormis.

Avaldatud: 23.märts kell 09:30