• RS:X on purjelauaklass, mis alates 2005. aastast kuulub olümpiaklasside hulka. Purjelaua disainisid 2004. aastal prantslane Jean Bouldoires ja horvaat Robert Stroj ning selle purjepindala on naistel ja noortel 8,5 m2 ning meestel 9,5 m2. RS:X on purjelaud, mis on loodud olümpiaregattidel purjetamiseks ning võimaldab seilata küllaltki laias tuuleampluaas: 3 – 30 sõlme. See lubab olümpiapurjetajatel – nii naistel kui meestel – võistelda purjelauasõidu kõige kõrgemal sooritustasemel, laud hakkab glisseerima 8 – 10 sõlmese tuule juures. RS:X purje üldkuju ja ehitus põhineb RS4 võistluspurjel.
  • Eesti Purjelaualiidu kodulehekülg
  • Rahvusvahelise RS:X Klassi Liidu kodulehekülg

Surf 2013 RS:X Puusta