Konkurss EJL partnersuhete juhi kohale


Eesti Jahtklubide Liit kuulutab välja konkursi partnersuhete juhi ametikoha täitmiseks.

Tööülesanded on järgnevad:

– EJLi eelarvemahu suurendamine senisega võrreldes;

– EJL seniste ja potentsiaalsete toetajate kaardistamine – ettevõtted ja ka muud võimalikud allikad;

Sõltuvalt potentsiaalsest sponsorist vastavate pakkumiste tegemine ja läbirääkimiste korraldamine;

Töö seniste toetajatega;

– EJLi toodete väljatöötamine, mis on selgelt kirjeldatud ning valmis nii toetajatele kui ka meediale pakkumiseks;

– Optimistide ja Olümpiapurjetamise Eesti Meistrivõistluste sarjale toetaja leidmine;

Purjetamise võimalustest universaalse esitluse koostamine – võimalus esitluseks koolides purjetamise vastu huvi äratamiseks;

– Avamerekarikasarja ja Avamere Eesti MV väljundite integreerimine EJLiga;

– Meedia suunal kaasata jooksvalt uusi kanaleid ja kajastada erineva iseloomuga purjetamistegevusi. Meediamonitooringu kasutamine ning sotsiaalmeediakanali Facebook võimaluste parem rakendamine.

Info saamiseks palun võtke ühendust Ott Kallasega e-kirja teel ott@puri.ee ja telefoni teel 5643914. Sooviavaldus ja CV esitage palun e-kirja teel ott@puri.ee hiljemalt 19. jaanuariks.

Avaldatud: 06.jaanuar kell 04:53