Homme toimub Eesti Purjetamise Kongress


Reedel, 17. aprillil toimub Tallinnas KUMUs Eesti Purjetamise Kongress, mille fookuses on purjetamise ja merenduse mõju majandusele ning regionaalsele arengule. Samuti esitletakse nii maailma kui ka Eesti olümpia-, noorte- ja vabaajapurjetamise arenguplaane, sealhulgas ideed rajada Eestisse purjetamise ja merehariduse kompetentsikeskus.

Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein märkis, et kui Eestis on purjetamisest seni räägitud eelkõige spordivõtmes, siis kongressil süvenetakse lähemalt ka purjetamise mõjudesse majandusele, tööhõivele, haridusele ja kultuurile. „Heaks näiteks on väikesadamad – mida enam korralikke sadamaid ja mida tihedam nende võrk, seda enam on siia asja merematkajatel. See on mootoriks mereturismi arengule ja seeläbi uute töökohtade loomisele. Üks töökoht sadamas loob üheksa töökohta maal ja iga sadamas kulutatud ühe euro kohta kulutab merematkaja maal 5 eurot. Teadaolevalt seilab Soome lahel hooaja jooksul umbes 50 000 väikelaeva, paraku aga peamiselt mööda Soome rannikut, sest meie põhjarannikul sobivad sadamad ja sadamateenused veel puuduvad. See on samm-sammult muutumas. Positiivseks näiteks on Kärdla, kus uus sadam on keeranud linna nö telje ümber – sadama juurde on algatatud uued detailplaneeringud ning sinna on tekkimas terve uus linnaosa. Oluline on ka rahvusvaheliste sündmuste korraldamine – prognooside kohaselt peaks näiteks augustikuus Pärnus toimuvad Volvo Estonia ORC Euroopa meistrivõistlused avamerepurjetamises tooma kohalikele ettevõtetele vähemasti miljon eurot käivet,“ rääkis Elstein.

Samuti annab purjetamine lisaväärtust noorte haridusele ja ametiõppele. „Suur hulk Optimistil purjetamise juurde tulnud lapsi on hiljem leidnud tee merehariduse juurde ja sealt edasi merelistele ametitele. Lastevanematelgi on hea teada, et purjespordikoolist ei leia laps ainult hobi ja sportlikku tegevust, vaid saab ühtlasi õpet võimalikuks tulevaseks elukutseks. Maailmas teenib purjetamisega leiba väga palju inimesi – kes elukutselise sportlasena, kes väikelaeva kaptenina, kes ettevõtjana oma jahiga kruiisiteenust osutades või muudes mere- ja sadamaametites. Töö- ja ettevõtlusvõimalusi on mereasjanduse juures väga palju,“ kirjeldas Elstein.

Esimest korda toimuv Eesti Purjetamise Kongress lahkabki lähemalt selliseid teemasid nagu purjetamise mõju majandusele ja regionaalsele arengule ning Eesti väikesadamate hetkeolukord ja arenguperspektiivid, aga ka noorte- ja olümpiapurjetamise arendamine ning alaliidu roll kogukonnas ja ala juhtimises. Kieli merepäevade „Kieler Woche“ korraldaja jagab kogemusi, kuidas 240 000 elanikuga linn korraldab üheksapäevast festivali, mis on kasvanud maailma suurimaks purjetamisürituseks ja Põhja-Euroopa suurimaks suvefestivaliks, mida külastab igal aastal koguni 3 miljonit inimest üle maailma. Ettevõtete vaatenurka sponsorlusele nii maailma kui ka Eesti perspektiivis avavad Volvo Trucks Corporation globaalse sponsorluse direktor Christina Magnusson ja Vopak E.O.S. juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer. Samuti esinevad EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg, kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas, Pärnu abilinnapea Romet Kosenkranius, Hiiu vallavanem Georg Linkov, Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse esindaja Jaano-Martin Ots, Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein, Soome alaliidu president Samuli Salanterä, purjetamistreener Rein Ottoson ja mitmed teised valdkonna asjatundjad.

Kongressi erikülaliseks on esmakordselt Eestit külastav Rahvusvahelise Purjetamisliidu (ISAF) president Carlo Croce, kelle isa Beppe Croce vastutas toonase ISAF-i presidendina rahvusvahelise alaliidu poolt 1980 Tallinna olümpiaregati läbiviimise eest. Croce esineb kongressil ettekandega purjetamise tulevikusuundadest ning kohtub kultuuriministri, Tallinna linna ja Eesti Olümpiakomitee juhtidega. Eraldi toimub kogemuste vahetamiseks kohtumine ka Kieli Nädala korraldaja ning Tallinna, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare linnajuhtide ja Hiiu vallavanema vahel.

Kongressist võtavad osa üle 200 purjetamiskogukonna esindaja, Maailma Purjetamisliidu (ISAF) president, Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Taani rahvuslike alaliitude juhid, kohalike omavalitsuste esindajad ning ettevõtjad.

Eesti Purjetamise Kongressi programm
Reedel, 17. aprillil KUMUs

Blokk „Purjetamise roll Eestis ja maailmas“
10:00 Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein: Purjetamine – rohkem kui sport. Eesti purjetamise laiem pilt ning otsesed ja järelmõjud majandusele, tööhõivele, haridusele ja kultuurile
10:20 ISAF-i president Carlo Croce: Maailma purjetamise hetkeseis, purjetamise arendustegevused ja tulevikusuunad
10:40 Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil: Merekultuuri Aasta 2016
11:00 Soome Purjetamise ja Paadisõidu Liidu president Samuli Salanterä: Alaliidu roll Soome kogukonnas
11:20 Tallinna abilinnapea Taavi Aas: Tallinn kui merelinn ja Tallinna Merepäevade arenguvisioon
11:40 Kohvipaus
12:00 Kieli Nädala korraldaja Michael Walther: Kieler Woche edulugu – kuidas 240,000 elanikuga linn kogub nädalaks ajaks 3 miljonit külastajat
12:40 Pärnu abilinnapea Romet Kosenkranius: Miks purjetamine on Pärnule kasulik
13:00 Lõuna
13:30 Tallinna, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare linnajuhtide ning Hiiu vallavanema kohtumine Kieli merenädala korraldajaga

Blokk „Purjetamise hariduskett“
13:45 Purjetamistreener Rein Ottoson: Eesti tipp-purjetamise järelkasvu tagamine
14:00 Eesti Jahtklubide Liidu arenduskomisjoni liikmed Paavo Pettai ja Andrus Poksi: Purjetamise Akadeemia kontseptsiooni ja purjetamise haridusketi tutvustus
14:20 Eesti Jahtklubide Liidu spordidirektor Stefan de Vries: Eesti noorte- ja olümpiapurjetamise süsteemi arendamine
14:40 Vopak E.O.S. juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer: ettevõtte motiveeritus ja ootused sponsorlusele ning Vopak E.O.S.-i kogemused nii B2B kui ka B2C mudeli põhjal
15:00 Volvo Trucks globaalse sponsorluse direktor Christina Magnusson: ülemaailmse korporatsiooni sponsorlusstrateegia (Volvo Ocean Race’i ja Pärnus toimuva avamere EM-i 2015 näited)
15:20 Kohvipaus

Blokk „Eesti väikesadamad kui turismitoode“
15:30 EAS juhatuse esimees Hanno Tomberg: Väikesadamate finantseerimine
15:45 Hiiu vallavanem Georg Linkov: Kärdla sadama mõju Hiiumaale
16:00 Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse esindaja Jaano-Martin Ots: Väikesadamate olukord Eestis
16:30 Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein: Kokkuvõte

Avaldatud: 16.aprill kell 10:35