Eesti Purjetamiskoondise 2023 valiksüsteem
1.1. Koondis moodustatakse eelmise aasta edetabeli ja tiitlivõistluste tulemuste põhjal järgmiseks aastaks. 
1.2. Koondisesse pääsevad paadiklassi vanuserühma (poisid ja tüdrukud eraldi) edetabeli parim (1 koht) klassides ja vanuserühmades milles toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused ja sportlased, kes on olnud tiitlivõistlustel esimese 50% sees. Maksimaalne paadiklassi vanuserühma koondisekohtade arv on 3 ( edetabeli esimesele lisanduvad maksimaalselt kaks parimat tiitlivõistlusel esimese 50% sees olnud paatkonda), välja arvatud Optimist ja Jääpurjetamise klassides. 
1.3. Paadiklassi vahetuse või vanuserühmast järgmisesse edasi liikumise korral jääb koondislasele toetus tiitlivõistlustel osalemiseks alles ( välja arvatud Optimist klassis) ja ei võta järgmise klassi koondise kohta ära. Sportlase edasi liikumisel paadiklassis vabaks jäänud koondise kohti ei täideta. 
1.4. Koondise liikmetele eraldatakse EJL poolt koondise vorm ja rahaline toetus tiitlivõistlustel osalemiseks, välja arvatud Optimist ja Jääpurjetamise klassides. Toetuse summa aasta kohta otsustab EJL-i juhatus, vastavalt eelarve vahendite olemasolule – 2023 aastal on summa 535€ ühepaadile ja 965€ kahepaadile. Osa koondise vormi pinnast on ette nähtud sportlase isiklike toetajate logode jaoks. Koondislasel on kohustus Eesti edetabeli regattidel ja välisregattidel koondise vormi kanda. 
1.5. Koondislasega sõlmitakse leping. Rahaline toetus eraldatakse vaid nendele sportlastele, kellel on plaan osaleda ja kes osalevad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (välja arvatud Optimist klass). Kui tiitlivõistlused toimuvad Eestis, siis makstakse toetust teistel kõrgetasemelistel rahvusvahelistel välisregattidel osalemiseks. Lepingu kestus on 1 aasta noorteklasside ja juunioride puhul ning 2 aastat OM-klasside puhul. Alla 18-aastaste sportlaste puhul annab oma allkirja lepingule ka lapsevanem. 
1.6. Koondise liikmetel on kohustus osaleda Eesti edetabeli regattidel, välja arvatud juhul, kui seda takistavad tervislikud põhjused või aastaplaani järgne välisregatil osalemine. 
1.7. Koondise liikmed on kohustatud läbima koormustesti ja meditsiinilise kontrolli Spordimeditsiini SA-s üks kord aastas, kulu kompenseeritakse vastavalt EJL-i ja SMSA vahelisele kokkuleppele.
1.8. Klassiliit võib taodelda koondise toetuse eraldamist antud klassis koondisesse arvatud sportlaste arvu ulatuses endale, tingimusel, et toetus antkse edasi klassi sportlastele tiitlivõistlustel osalemise kulude katteks. 
1.9. Optimist klassis erandina eraldatakse koondise rahaline toetus 6420€ ulatuses Eesti Optimist Klassi Liidule, kes võib toetust kasutada lisaks koondislastele ka teiste laste tiitlivõistlustel osalemiseks ning koondise vormi ostmiseks. Optimistilt teistesse paadiklassidesse edasi liikujad, ei ole automaatselt koondislased ega saa rahalist toetust kaasa. 
2. Jääpurjetamise klassides erandina eraldatakse koondise rahaline toetus 3000€ ulatuses Eesti Jääpurjetamise Liidule, Eesti Monotüüp XV Jääpurjetamise Liidule ja Eesti Purjelaualiidule, tingimusel, et toetus antkse edasi klassi sportlastele tiitlivõistlustel osalemise kulude katteks.