Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeerium stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks


Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2018/2019. õppeaasta sügissemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
–  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
–  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
–  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
–    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
–  avalik-õiguslikus ülikoolis
–  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
–  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
–  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
–  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb avaldus ja ülikooli tõend saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 15. septembriks 2018 digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee

Avalduses tuleb märkida: täisnimi, isikukood, telefon, meiliaadress, aadress, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool, õpitav eriala, õppeaste ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.

Lisainfo:
Natalja Inno
Projektijuht
+372 5556 6404
Eesti Olümpiakomitee
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn
www.eok.ee

Avaldatud: 07.september kell 02:09