Akadeemia õpilasteks võetakse selleks soovi avaldanud kõrgete sportlike eesmärkidega noored nende kirjaliku avalduse põhjal e-kirja teel ott@puri.ee ning vanemate (hooldaja) nõusolekul vastavalt akadeemia vastuvõtukomisjoni otsusele.

Akadeemia avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. nimi
2. sünniaeg
3. purjetamise klass
4. klubi
5. elukoht
6. üldhariduskool
7. sportlikud eesmärgid
8. senised sportlikud tulemused
9. viimase spordimeditsiinilise testi kokkuvõtte koopia