1. akadeemia õppetasu purjetaja kohta ühes kuus on 75 eurot

2. treeningute ajal Eestis tasub EJL treeneri palga, kaatri kütuse, treeningbaasi kulu

3. võistlustel Eestis tasub EJL treeneri palga, transpordi ja majutuse, kaatri kütuse

4. treeningute ajal välislaagris tasub EJL treeneri palga, päevarahad, transpordi ja majutuse ning sportlase treeningbaasi rendi ja paatide transpordi

5. rahvusvahelistel välisvõistlustel tasub EJL osalemise kulusid vastavalt Eesti Purjetamiskoondise toetussüsteemile ja EOK toetustest