Võistlusvarustus: purjetajate oma, tulevikus võimalikud võistlusvarustuse sponsorprojektid.

Treenerite varustus: kaatrid kärudega 2 x Ribcraft 5.3m, 1 x Ribcraft 4.8m, 1 x Steno 5m; 2 x minibuss; pöördemärgid ankurdusvahenditega.